AKTUÁLNĚ

UDÁLOSTI PŘED NÁMI
30.03.2017
Plavání 2. a 3. ročník
31.03.2017
Lipka - 8. ročník, Brno
"Když se řekne sex"
03.04.2017
Turnaj ve stolním tenisu
6. - 9. ročních
5. - 8. vyučovací hodina
04.04.2017
3. písemná práce z Ma
5. - 9. ročník
05.04.2017
ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU
06.04.2017
Plavání 2. a 3. ročník
11.04.2017
Plavání 2. a 3. ročník
náhrada - Blučina
INDIVIDUÁLNÍ POHOVORY s rodiči
hodnocení prospěchu a chování
v 16:00 hodin
13.04.2017
Velikonoční prázdniny
13. a 14. 4. 2017
14.04.2017
Velikonoční prázdniny
13. a 14. 4. 2017
17.04.2017
Velikonoční pondělí

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 - více info zde.


ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY proběhne ve středu 3. 5. 2017 od 13:00 do 15:30 hodin. Rodič (zákonný zástupce) s sebou přinese svůj průkaz totožnosti, rodný list dítěte a očkovací průkaz dítěte.
Těšíme se na příjemné odpoledne strávené spolu s Vámi i Vaším dítětem.


ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Pohořelice nabízí výuku tanečního oboru, hudebního oboru (flétna, housle, klarinet, trubka, klávesy a jiné nástroje) pro žáky a děti z Loděnic přímo v ZŠ Loděnice.
Zájemci o výuku ve školním roce 2017/2018 se mohou přihlásit na tel. čísle: 774 888 945.
Na čtvrtek 20. 4. 2017 společně se ZUŠ Pohořelice organizujeme od 10:00 hodin v Kulturním domě Loděnice VÝCHOVNÝ KONCERT, který umožní žákům naší školy seznámit se nejen s konkrétními hudebními nástroji, ale i vyučujícími. Koncert bude pro žáky zdarma. Tímto ZUŠ Pohořelice děkujeme za vstřícnou nabídku i ochotnou spolupráci.


MATEMATICKÝ KLOKAN 2016/2017 - VÝSLEDKY SOUTĚŽE
Kategorie CVRČEK - 2. a 3. roč.; max 90 bodů; 23 žáků:
1.- 2. místo - Černý Pavel, Maděránek Lukáš (57 bodů)
3.- 4. místo - Švejdová Diana, Štěpánek Šimon (44 bodů)
Kategorie KLOKÁNEK - 4. a 5. roč.; max 120 bodů; 30 žáků:
1. místo - Machálková Soňa (86 bodů)
2. místo - Laurenčík Jan (85 bodů)
3.- 4. místo - Horničárová Eva, Šenkýř Jiří (69 bodů)
Kategorie BENJAMÍN - 6. a 7. roč.; max 120 bodů; 27 žáků:
1. místo - Kampas Ondřej (100 bodů)
2. místo - Pálková Hana (68 bodů)
3.- 4. místo - Moudrá Daniela, Šenkýřová Eliška (62 bodů)
Kategorie KADET - 8. a 9. roč.; max 120 bodů; 28 žáků:
1. místo - Smetana Jan (52 bodů)
2.- 3. místo - Coufalová Natálie, Černá Melissa Neiry (47 bodů)

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE FINANČNÍ GRAMOTNOST
1. místo: ZŠ a MŠ Loděnice - 15 bodů - čas: 08:17
2. místo: Gymnázium T. G. Masaryka Zastávka - 15 bodů - čas: 18:50
3. místo: ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Drásov - 11 bodů - čas: 13:58
Gratulujeme a držíme palce do krajského kola!!!


RECITAČNÍ SOUTĚŽ žáků 1. stupně základních škol proběhla v pátek 3. 3. 2017 v ZŠ Vlasatice. Soutěže se zúčastnili žáci z Loděnic, z Ivaně, z Troskotovic a z Vlasatic.
Naši žáci byli úspěšní ve všech třech kategoriích:
1. kategorie: 2. místo - Tessa Laco (1. roč.)
2. kategorie: 1. místo - Kamila Szombati (3. roč.)
3. kategorie: 2. místo - Jan Lichý (5. roč.)
Gratulujeme!


OLYMPIÁDA V ANGLICKÉM JAZYCE
Znalosti cizích jazyků umožňují člověku dostat se fyzicky i myšlenkově za hranice vlastní země a kultury, významně přispívají ke kognitivnímu rozvoji a v neposlední řadě zlepšují pozici na trhu práce. Nejvíce zastoupená je právě soutěž v AJ. Počet jejích účastníků stoupá každým rokem a odráží tak školní i společenskou realitu 21. století. Školních kol se účastní cca 25 000 žáků/studentů.
My jsme velmi pyšní na ohromný úspěch talentované Emy Strapinové, žákyně 7. ročníku, která se v okresním kole suverenně umístila ve své kategorii na 1. místě. Škoda jen, že soutěž nemá krajské kolo. Martin Kölbl, žák 8. ročníku, obsadil ve vyšší kategorii také velmi pěkné 5. místo.
Gratulujeme!!!


FOTOGRAFOVÁNÍ proběhne 24. 3. 2017 v tělocvičně od 8:00 hodin. Každé dítě obdrží sadu fotografií. Bude na Vás, zda si ji zakoupíte, či nikoliv. Bližší info na Facebooku.


PYTHAGORIÁDA patří mezi oblíbené matematické soutěže. Je určena všem žákům 5., 6., 7. a 8. ročníku základních škol a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem o matematiku u co nejširšího počtu žáků. Úspěšným řešitelem ŠKOLNÍHO KOLA soutěže se stal Ondřej Kampas, žák 7. ročníku, čímž se nominoval do OKRESNÍHO KOLA soutěže konaného 17. 5. 2017 ve Šlapanicích. Ondro, gratulujeme!


SOUTĚŽ V BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDĚ - "Detektivem v přírodě" - VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO KOLA:
Kategorie D - pro žáky 6. a 7. ročníku
1. místo: Viktor Kousal - 7. roč. - 46 bodů
2. místo: Bára Machálková - 7. roč. - 42 bodů
3. místo: Jana Šilberská - 6. roč. - 34 bodů
Kategorie C - pro žáky 8. a 9. ročníku
1. místo: Martin Kölbl - 8. roč. - 37 bodů
Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí při sbírání zkušeností v okresních kolech soutěže, která se uskuteční ve Zbýšově 10. 4. 2017 (kategorie D) a 20. 4. 2017 (kategorie C).


NADANÉ DĚTI - hledáme a rozvíjíme nadání či talent Vašich dětí. Nabídka dobrovolných vědomostně-dovednostních soutěží zde.


Celoročně SBÍRÁME STARÝ PAPÍR, letáky, časopisy, noviny, knihy a papírové kartony. Odevzdaný papír by neměl obsahovat jakékoliv nežádoucí příměsi (kov, plast, dřevo apod.). Papír je možné odložit vedle školy na obvyklém místě. Děkujeme, že spolu s námi pomáháte životnímu prostředí.
1 tuna starého papíru "zachrání" 17 stromů. 


                                                         

 

                  Učitel ti může otevřít dveře,
               ale vstoupit do nich musíš ty sám."

 

TOPlist
aktualizováno: 27.03.2017 21:40:46