AKTUÁLNĚ

UDÁLOSTI PŘED NÁMI
24.04.2018
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
4. ročník
LIPKA Brno
9. ročník
01.05.2018
Státní svátek
02.05.2018
PROJEKTOVÝ DEN
1. st. do 11:35 hod.
2. st. do 12:30 hod.
08.05.2018
Státní svátek
09.05.2018
MŠ - hudební vystoupení
v MŠ Jezeřany-Maršovice
14.05.2018
DIVADLO 1. - 4. roč.
SŮL NAD ZLATO
15.05.2018
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ Pohořelice
16.05.2018
POLYGRAM Cvrčovice
7. ročník
ZÁPIS dětí do MŠ
od 13:00 do 15:00 hodin
22.05.2018
LIPKA Brno
6. ročník
23.05.2018
MŠ - Dětským srdíčkům (p. Vojkůvka)
9:00 - 10:00
hudební vystoupení

Dodatečný zápis do 1. ročníku

čtvrtek 26. 4 . 2018
od 14:00 do 15:30 hod.
1. patro budovy školy


Zápis je možné domluvit individuálně
do 30. dubna 2018 po předchozí telefonické domluvě.

Na základě změny Školského zákona je možné zapsat dítě do prvního ročníku základní školy v termínu od 1. dubna do 30. dubna 2018.

Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012
a dětí s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, je nutné odevzdat u zápisu Žádost o odklad povinné školní docházky (formulář obdržíte u samotného zápisu ve škole). Součástí Vaší žádosti musí být doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

K zápisu přinese zákonný zástupce dokumenty potřebné k prokázání totožnosti:

  • občanský průkaz,
  • rodný list dítěte,
  • žadatelé o odklad povinné školní docházky také doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení odborného lékaře – tato doporučení nutno doložit vedení školy v den zápisu, případně nejpozději v pondělí 30. 4. 2018.

Každému dítěti, které přijde k zápisu, bude přiděleno registrační číslo. Tato registrační čísla budou rozdávána zákonným zástupcům dítěte při jejich příchodu k zápisu.

Vyvěšení výsledku zápisu na budově školy i webových stránkách školy je plánováno na pátek 6. 4. 2018.

Všechny změny, které nastanou ode dne zápisu, rodiče neprodleně oznámí vedení školy.

ZÁPIS DO MŠ

16. května 2018 od 13:00 do 15:00 hodin

Použijte prosím již nový formulář žádosti o přijetí (zde ke stažení). Můžete si jej vyzvednout i v MŠ.

Vyplněnou žádost je nutné nechat potvrdit ošetřujícím lékařem dítěte ještě před zápisem! Bez potvrzení lékaře o tom, že se dítě podrobilo řádnému pravidelnému očkování nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, nebude dítě přijato (dle § 50 zákona č. 258/2000 Sb.).

Těšíme se na setkání.

smiley


POZOR - SLAVÍME MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH!
EMA STRAPINOVÁ, žákyně 8. ročníku, se zúčastnila KRAJSKÉHO kola Olympiády v anglickém jazyce a umístila se na obdivuhodném 2. místě. Nutno však zdůraznit, že k celkovému vítězství jí chyběl opravdu jen krůček, konkrétně se jednalo o 0,5 bodu.
Škoda, že do REPUBLIKOVÉHO kola postupují z krajských kol jen ti nejlepší. Emča, i když je pro nás nejlepší, přesto je "jen" náhradnice. Ale kdo ví...
Emčo, gratulujeme, jsme na Tebe moc pyšní!


DALŠÍ MIMOŘÁDNÝ ÚSPĚCH!
Na SPŠ chemické, Brno, Vranovská 65 se uskutečnilo 3. kolo soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR (krajské kolo před celostátním kolem). Prověřovaly se praktické dovednosti jednadvaceti nejlepších. Po práci v chemické laboratoři proběhla exkurze ve špičkové chemické firmě Synthon Blansko, která se zaměřuje na vývoj generických léčiv. MARTIN KÖLBL, žák 9. ročníku naší školy, se usmístil na obdivuhodném 12. místě.
Moc Martinovi gratulujeme k tomuto mimořádnému úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy na tak vysoce konkurenčním poli.
Naše škola se může pochlubit parádním 13. místem z celkového počtu 63 základní škol a nižších ročníků gymnázií.


NOVÉ VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVIŠTĚ - více info zde.


ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA
Prostřednictvím našich webových stránek se do systému dostane přes odkaz v menu v levém sloupci (IS EDOOKIT).
Můžete si stáhnout do Vašich telefonů a tabletů mobilní aplikaci:
Google Play (Android) 
App Store (iPhone)


ZUŠ POHOŘELICE, POBOČKA LODĚNICE nabízí výuku tanečního oboru, hudebního oboru (flétna, housle, klarinet, trubka, klávesy a jiné nástroje) pro žáky a děti z Loděnic přímo v ZŠ Loděnice.
Zájemci o výuku ve školním roce 2017/2018 mohou pro více informací volat na tel. číslo 774 888 945.


                                                         

 

                  Učitel ti může otevřít dveře,
               ale vstoupit do nich musíš ty sám."

 

TOPlist
aktualizováno: 23.04.2018 11:43:24