Provozní řád ŠJ

Vedoucí ŠJ: Illešová Blanka 
Vedoucí kuchařka: Juráčková Jana
Kuchařka: Zahálková Lenka


Provozní doba školní kuchyně                                                     5:30 - 14:00 hodin


Provozní doba školní jídelny                                                       11:00 -13:45 hodin

Výdej obědů pro cizí strávníky                               v jídelně:        11.00 - 11.30 hodin
                                                                         do jídlonosičů: 11.00 - 11.30 hodin

Výdej obědů pro žáky a školní zaměstnance           v jídelně:         11.30 - 11.50 hodin
                                                                                               12.30 - 12.50 hodin
                                                                                               13.25 - 13.45 hodin
                                                                               
Ceny stravného:

MŠ do 6. let                                 MŠ 7 let:  
přesnídávka: 9 Kč                         přesnídávka: 12 Kč
oběd:           24 Kč                       oběd:           26 Kč 
svačina:        9 Kč                         svačina:       12 Kč

žáci 7-10 let:     26 Kč                    školní zaměstnanci: 37 Kč 
žáci 11-14 let:   29 Kč                    cizí strávníci:           69 Kč
žáci 15 let:        32 Kč            

Placení stravného se provádí hotově nebo inkasním převodem z účtu. Platí se zpětně do 17. dne každého měsíce. Přihlášky ke stravování se podávají v kanceláři ŠJ denně od 8.00 do 12.00 hodin. Obědy na druhý den se odhlašují do 11.00 hodin v kanceláři ŠJ nebo u vedoucí kuchařky osobně nebo telefonicky na čísle 515 337 626. Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován. V měsíci červnu jsou provedeny dvě platby a to za měsíc květen a červen. V době prázdnin se pro žáky nevaří. Další informace o stravování v naší jídelně naleznete ve vnitřním řádu školní jídelny. Dotazy, připomínky, případné problémy řešte přímo v kanceláři vedoucí školní jídelny.         

Blanka Illešová, vedoucí školní jídelny

 

TOPlist
aktualizováno: 25.06.2018 08:32:03