ŠKOLNÍ JÍDELNA

Školní jídelna při ZŠ a MŠ Loděnice

Vedoucí školní jídelny: Blanka Illešová

Vedoucí kuchařka: Jana Juráčková

Kuchařka: Lenka Zahálková

Hlavní činností školní jídelny je zajištění školního stravování pro žáky, pedagogické i nepedagogické zaměstnance. Kromě stravování žáků a zaměstnanců školy, poskytuje ŠJ též tzv. doplňkovou činnost-  obědy pro „cizí“ strávníky. Cizím strávníkům je účtována cena oběda včetně režijních poplatků.

Přihlášení strávníka se provádí v kanceláři vedoucí ŠJ. Žáci vyplněním přihlášky ke stravování. Odhlásit nebo přihlásit stravu lze den předem, nejpozději do 11.00 hodin telefonicky nebo osobně u vedoucí ŠJ popřípadě vedoucí kuchařky. Po této době již není možné stravování měnit. Pokud nelze stravu včas odhlásit, mohou si rodiče oběd vyzvednout a to v době výdejní doby do jídlonosičů. Tato možnost je pouze první  den nepřítomnosti.

Za neodebranou a včas neodhlášenou stravu se finanční nebo věcná náhrada neposkytuje.

Ceny stravného:

děti MŠ  do 6ti let: 42,- Kč    polodenní 33,- Kč
děti MŠ 7 let: 48,- Kč    polodenní 38,- Kč
žáci 7-10 let oběd: 26,- Kč
žáci 11-14 let oběd: 29,- Kč
žáci 15let oběd: 32,- Kč
školní zaměstnanci: 37,- Kč 
cizí strávníci: 69,- Kč
   

Výdej obědů pro žáky a školní zaměstnance

v jídelně: 11.25-11.55 hod. 12.30-12.50 hod. 13.25-13.45 hod.

Výdej obědů pro cizí strávníky

v jídelně: 11.00-11.30 hod.

do jídlonosiče: 11.00-11.30 hod.

Oběd bude vydán pouze do hygienicky čistého jídlonosiče, není dovoleno vydávat jídlo do skleněných a jiných nevhodných nádob. Pokrmy vydané do jídlonosiče jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování.

Placení stravného se provádí v hotovosti, platí se zpětně do 17. dne každého měsíce.

Jídelní lístek na následující týden je vyvěšen vždy v pátek ve ŠJ a v MŠ.

Ostatní informace o školním stravování, připomínky rodičů a strávníků, stížnosti a náměty je možné projednat s vedoucí školní jídelny.

telefon ŠJ: 515 337 626  e-mail: sj.lod@seznam.cz

TOPlist
aktualizováno: 06.08.2018 20:52:27