Význam přejatých slov

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
kamelot
valuta
abonent
aféra
iluze
virtuos
klient
laik
maximální
interview
imitace
exponát
ilegální
privát
bysta
bestseler
outsider
privilegium
kvantita